NPP Trần Gia Nguyên liên tục tuyển dụng nhân viên cho công ty để phát triển thị trường các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên.